Oblastný futbalový zväz Trebišov

Štruktúra ObFZ Trebišov


SEKRETARIÁT  ObFZ:

             
Mgr. Štefan Hlebaško predseda ObFZ            
Gabriel Gojdič   sekretár ObFZ            
Poštu doručovať:   ObFZ  Trebišov, J. Kostru 1, 075 01 Trebišov      
Telefón, fax:   056/672 22 56          
Mobil:     0905 597 648        
Web stránka:   www.obfztv.sk            
E-mail:     obfztv@obfztv.sk          
Bankové spojenie:   č. ú. 117 646 7258/0200          
IČO:     306 854 43            
DIČ:     2022125919        
                   
VÝKONNÝ  VÝBOR:                
1.  Mgr. Štefan Hlebaško predseda M.R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov  
2.  Bc. Ján Dioszegi   člen Ternavská 2238/7, 075 01 Trebišov    
3.  Ing. Michal Iľko   člen Slnečná 13, 075 01 Trebišov      
4.  Mgr. Marián Kudrík člen Spodná 3, 076 31 Streda nad Bodrogom  
5.  Ing. Jozef Hreško člen Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov    
6.  Marián Manasil   člen Nemocničná 2341/2, 075 01 Trebišov    
7.  Tibor Nagy   člen Rákocziho 430, 076 32 Borša      
                   
RADA:                  
1.  Mgr. Štefan Hlebaško predseda M.R. Štefánika 2221/164, 075 01 Trebišov  
2.  František Czetö   člen ObÚ, 076 41 Biel        
3.  Ing. Peter Koščo člen 076 11 Plechotice 214      
4.  Zoltán Kováč   člen 076 52 Malý Horeš 112      
5.  Ladislav Liska   člen Hlavná 100/15, 076 37 Rad      
6.  Andrej Marcin   člen Hlavná 109/32, 076 62 Dvorianky    
7.  Michal Šimai   člen Mlynská 295, 076 62 Parchovany    
8.  RNDr. Vladimír Švec člen Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov    
9.  Ján Staš   člen 076 22, Vojčice 272      
10.Ing. Jozef Takács člen Kamenecká 144/67, 076 31 Streda nad Bodrogom
11.Františ ek Varga   člen Hlavná  68/30, 07635   Somotor      

 

KOMISIA  ŠTK:

               
1.  Ing. Peter Koščo predseda 076 11 Plechotice 214      
2.  Ing. Róbert Vass člen 076 15 Veľaty 271        
3.  Ing. Július Dušek člen 076 14 Michaľany 410      
                   
KOMISIA  MÁDEŽE:                
1.  Ing. Róbert Vass predseda 076 15 Veľaty 271        
2.  Ing. Július Dušek člen 076 33 Školská 238, Slov. N. Mesto      
                   
DISCIPLINÁRNA  KOMISIA:              
1.  Ing. Jaroslav Sakáč predseda Kmenského 2222/81, 075 01 Trebišov    
2.  Ján Kovaľ   člen Lipová 67/29, 076 62 Dvorianky    
3.  Ján Oláh   člen Ternavská 75, 076 05 Zempl. Hradište    
4.  Ing. Milan Balog   člen Športová 2/3, 076 12 Brezina    
5.  Mgr. Miroslava Dušeková člen 076 14 Michaľany 410      
                   
KOMISIA  ROZHODCOV:              
1.  Ing, Jozef Hreško predseda Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov    
2.  Dpt. Mikuláš Bindas člen 1. decembra 2207/4, 075 01 Trebišov    
3.  Andrej Koščo   člen Komenského 2211, 075 01 Trebišov    
4. Patrik Prokopovič   člen 075 01 Nový Ruskov 120      
5.  Miroslav Voroňák člen - úsek DZ 076 14 Michaľany 410      
                   
TRÉNERSKO - METODICKÁ  KOMISIA:            
1.  Tibor Nagy   predseda Rákocziho 430, 076 32 Borša      
2.  Milan Siksa   člen 076 62 Parchovany 524      
3.  Peter Dulík   člen 076 43 Čierna nad Tisou      
                   
MATRIČNO - REGISTRAČNÁ  KOMISIA:            
1.  RNDr. Vladimír Švec predseda Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov    
2.  Jozef Cifranič   člen J. Husa 1810/10 , 075 01 Trebišov      
3.  Gabriel Gojdič   člen M.R. Štefánika 2221/166, 075 01 Trebišov  
                   
EKONOMICKÁ  KOMISIA:              
1.  Ladislav Liska   predseda Hlavná 100/15, 076 37 Rad      
2.  Ing. Jozef Repovský člen SNP 2501/92, 075 01 Trebišov    
3.  Gabriel Gojdič   člen M.R. Štefánika 2221/166, 075 01 Trebišov  
                   
REVÍZNA  KOMISIA:              
1.  Ing. Ján Hvozdík predseda 076 62 Parchovany 2      
2.  František Czetö   člen ObÚ, 076 41 Biel        
3.  Andrej Marcin   člen Hlavná 109/32, 076 62 Dvorianky    
                   
ODVOLACIA  KOMISIA:              
1.  Ing. Jozef Repovský predseda SNP 2501/92, 075 01 Trebišov    
2.  Ing, Jozef Hreško člen Paričovská 355/73, 075 01 Trebišov    
3.  Ing. Peter Koščo člen 076 11 Plechotice 214      
4.  Ing. Jaroslav Sakáč člen Komenského 2222/81, 075 01 Trebišov  
5.  RNDr. Vladimír Švec člen Lipová 149, 075 01 Nový Ruskov    
                   
ZASADNUTIA  KOMISII:              
ŠTK, DK, KR, KM     v stredu od 15,30 hod.      
                   
Rada, Výkonný výbor a ostatné komisie na základe pozvánok.